O nás

Poslanie a stratégia spoločnosti:

Poslaním spoločnosti je zaistenie podpory energetických stavieb podľa požiadaviek zákazníkov a to od spracovania technického riešenia, cez projektovú dokumentáciu, výrobu a dodávku, až po realizáciu zákazky na mieste, s ohľadom na špecifiká miestneho trhu, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, vrátane následnej údržby.

Základnou stratégiou spoločnosti Hexotech s.r.o. je zaistenie dodávok na klúč, komplexne spĺňajúceho zadané požiadavky zákazníka, s cieľom vytvorenia ideálnych podmienok pre dynamicky rozvíjajúce sa obnoviteľných zdrojov energie s využitím najnovších poznatkov techniky, zodpovedajúcich všetkým prevádzkovým a bezpečnostným požiadavkám. Vďaka tejto stratégii a osobnému prístupu ku klientom je tak schopná vyhovieť ako veľkým zákazkám s niekoľko miliónovou hodnotou, tak aj menším projektom a elektroinštaláciám s miestnym významom.

Právna forma:

Spoločnosť Hexotech s.r.o. vznikla 21.10.2011 zápisom do obchodného registra Okresného Súdu v Nitre so základným imaním 5000€ (číslo vložky: 30052/N).

Spoločnosť Hexotech s.r.o sa teší na spoluprácu s Vami!

Naše služby

  • Výstavba a údržba vzdušných vedení vn a nn
  • Oprava káblových vedení vn, nn
  • Výstavba a oprava trafostaníc a stožiarov
  • Demontáž energetických zariadení
  • Práce pod napätím na sieťach vn a nn
  • Výstavba a údržba verejného osvetlenia
  • Realizácia domových prípojok
  • Revízia
Copyright © 2013 CoolDesign.sk. Všetky práva vyhradena.