Referencie

 • Bioplynová stanica Zemné – Káblová VN prípojka, Kiosková transformačná stanica - projektová dokumentácia a inžiniering pre územné rozhodnutie
 • Stavba: Hotel Červený Rak – Káblová VN prípojka, Kiosková podzemná transformačná stanica – realizačná projektová dokumentácia
 • Malá vodná elektráreň Zúgov, Nové Zámky - Káblová VN prípojka pre pripojenie k distribučnej sústave - projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu
 • Výstavba 20 rodinných domov Nitrianska cesta, Nové Zámky - Káblová VN prípojka, Kiosková transformačná stanica - projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu
 • Bioplynová stanica Andovce - Káblová VN prípojka, Kiosková transformačná stanica – projektová dokumentácia a inžiniering pre stavebné povolenie
 • Strešná fotovoltaická elektráreň (FVE) Levice - pripojenie do NN siete, realizačná projektová dokumentácia FVE
 • Strešná fotovoltaická elektráreň RD (FVE) Senec - pripojenie do NN siete, realizačná projektová dokumentácia FVE
 • Bioplynová stanica Dvory nad Žitavou - pripojenie k distribučnej sústave – realizačná projektová dokumentácia, inžiniering realizácie, realizácia
 • Elektroinštalácia RD, Andovce - pripojenie k distribučnej sústave, elektroinštalácia RD – realizačná projektová dokumentácia
 • Rekonštrukcia vzdušnej VN linky, Dvory nad Žitavou - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • PD k žiadosti o pripojenie obnoviteľných zdrojov energie k distribučnej sústave
 • Elektrické prípojky káblové / vzdušné, Nové Zámky a okolie - realizačná projektová dokumentácia